當前位置: 首頁(yè) > 歷史人物 >

 • 班固(東漢著(zhù)名史學(xué)家、文學(xué)家、儒客大家


    班固(32年~92年),字孟堅,扶風(fēng)安陵(今陜西省寶雞市)人。東漢大臣、史學(xué)家、文學(xué)家,與司馬遷并稱(chēng)“班馬”。
  班固九歲屬文,誦讀詩(shī)賦。十六歲,選入太學(xué),博覽群書(shū)。漢元元年(89年),跟從大將軍竇憲北伐匈奴,出任中護軍、左中郎將,參議軍機大事,大敗北單于,撰下《封燕然山銘》。永元四年,受累于竇憲謀反,死于獄中,時(shí)年六十一歲。
  班固一生著(zhù)述頗豐。作為史學(xué)家,修撰《漢書(shū)》,是“前四史”之一;作為辭賦家,是“漢賦四大家”之一,《兩都賦》開(kāi)創(chuàng )了京都賦的范例,列入《文選》第一篇;同時(shí),作為經(jīng)學(xué)理論家,編的《白虎通義》,集當時(shí)經(jīng)學(xué)之大成,使讖緯神學(xué)理論化、法典化。 
   

  人物生平

   

  洛陽(yáng)求學(xué)


    班固出身儒學(xué)世家,自幼接受父伯教育和熏陶,九歲便能文誦賦。   班固的父親班彪當時(shí)已是遠近聞名的學(xué)者,好多人都前來(lái)拜他為師或與他探討學(xué)問(wèn),受父親朋友輩學(xué)者的影響,班固開(kāi)闊了眼界,學(xué)業(yè)大有長(cháng)進(jìn)。   班彪晚年潛心續寫(xiě)《史記》,受父親影響,班固也開(kāi)始留意漢事。  
  建武二十年(公元44年),王充到京城洛陽(yáng)游學(xué),拜訪(fǎng)班彪,對班固的才能和志向欣賞備至,認為班固將來(lái)必定能完成撰著(zhù)漢代歷史的重任。  
  隨著(zhù)年齡的增長(cháng),班固開(kāi)始不滿(mǎn)足于儒學(xué)世家的家庭教育。為了進(jìn)一步深造,班固于十六歲時(shí)進(jìn)入洛陽(yáng)太學(xué)學(xué)習,在這里,他用功苦學(xué),貫通各種經(jīng)書(shū)典籍,不論儒家或其他百家學(xué)說(shuō),都能深入鉆研,同時(shí)注重見(jiàn)識,并不拘守一師之說(shuō),不停留在字音字義、枝枝節節的注解上,而是要求貫通經(jīng)籍的大義。這是他日后能夠成長(cháng)為一代良史的極重要條件。在這里,班固結識了崔胭、李育、傅毅等一批同學(xué)。由于班固性格寬容隨和,平易近人,不因為自己才能出眾而驕傲,所以得到了同學(xué)及士林的交口稱(chēng)贊。到班彪死時(shí),班固雖然年僅二十三歲,但已具備頗高的文化修養和著(zhù)述能力。  
   

  舉賢求仕

    建武三十年(公元54年),班彪逝世,由于父親去世后生計困難,班固只好從京城洛陽(yáng)遷回扶風(fēng)安陵老家居住。從京城官宦之家一下子降到鄉里平民的地位,這對上進(jìn)心很強的班固是一沉重打擊。   但他毫不氣餒,立志繼承父親未盡之業(yè)的決心并沒(méi)有改變。班固認為,父親已經(jīng)撰成《史記后傳》的部分,內容還不夠詳備,布局也尚待改進(jìn);沒(méi)有撰成的部分,需要重新續寫(xiě)。于是他在父親已成《史記后傳》的基礎上,利用家藏的豐富圖書(shū),正式開(kāi)始了撰寫(xiě)《漢書(shū)》的生涯,同時(shí)積極尋求出仕的機會(huì )。  
  永平元年(公元58年),漢明帝任命東平王劉蒼為驃騎將軍,準許他選用輔助官員四十人,班固認為這是一個(gè)出仕的好機會(huì ),為了積極舉薦人才,也為了顯示自己的見(jiàn)識和才能,上了一篇奏記(《奏記東平王蒼   。班固的自薦沒(méi)有獲得成功,但他舉薦人才的建議,卻大部分被劉蒼所采納。  
   

  私修國史

    永平五年(公元62年),正當班固全力以赴地撰寫(xiě)《漢書(shū)》的時(shí)候,有人向朝廷上書(shū)告發(fā)班固“私修國史”,漢明帝下詔扶風(fēng)郡收捕,班固被關(guān)進(jìn)京兆監獄,書(shū)稿也被官府查抄。“私修國史”罪名很大,   同郡人蘇朗曾被人告發(fā)偽造圖讖,被捕入獄后,很快就被處死。面對這種嚴峻形勢,班家上下十分緊張,害怕班固兇多吉少。班固的弟弟班超擔心班固被郡署考逼,無(wú)法表白,便騎上快馬趕赴京城洛陽(yáng),打算上書(shū)漢明帝,替班固申冤。  
  班超策馬穿華陰、過(guò)潼關(guān),趕到京城洛陽(yáng)上疏為班固申冤,引起漢明帝對這一案件的重視,特旨召見(jiàn)班超核實(shí)情況。班超將父兄兩代人幾十年修史的辛勞以及宣揚“漢德”的意向全部告訴了漢明帝,扶風(fēng)郡守也將查抄的書(shū)稿送至京師。明帝讀了書(shū)稿,對班固的才華感到驚異,稱(chēng)贊他所寫(xiě)的書(shū)稿確是一部奇作,下令立即釋放,并召進(jìn)京都洛陽(yáng)皇家校書(shū)部,拜為蘭臺令史,掌管和校定皇家圖書(shū)。  
   

  受詔修史

     班固被拜為“蘭臺令史”,受任與前睢陽(yáng)縣令陳宗、長(cháng)陵縣令尹敏、司隸從事孟異等人,共同編撰東漢光武帝的事跡《世祖本紀》。班固與陳宗等同心協(xié)力,很快就完成了《世祖本紀》的修撰,得到了明帝的贊揚。由于班固在編撰《世祖本紀》過(guò)程中的出色努力,又被晉升為“郎”官校書(shū)郎,負責整理校讎皇家圖書(shū)。  
  班固繼續修撰光武帝一朝的事,又撰成東漢功臣、平林、新市起義軍和公孫述的事跡,共成列傳、載記二十八篇,這樣,光武帝一朝的記載大體齊備(即后世《東觀(guān)漢記》的光武帝部分?!稏|觀(guān)漢紀》是東漢皇朝的當代史,自明帝以后,章帝、安帝、桓帝、靈帝、獻帝歷朝都有續修,班固則是在它的創(chuàng )始時(shí)期作出了重要貢獻,開(kāi)了一個(gè)好頭。) [18] 
  班固到京師后,弟班超與母親也隨至洛陽(yáng),因家境貧寒,班超靠替官府抄寫(xiě)文書(shū)來(lái)維持生計。班固被漢明帝任命為郎官之后,官階雖低,但與明帝見(jiàn)面的機會(huì )增多了,加以班固文才顯露,逐漸得到漢明帝的寵愛(ài)。   后來(lái),明帝問(wèn)及為救班固冒險上疏的班超,班固據實(shí)以告,明帝非常欣賞班超的勇氣和辯才,覺(jué)得他未得任用實(shí)在可惜,便授班超為“蘭臺令史”。   這期間,班固的職務(wù)雖低,卻使班固得到較為安定的生活,更為重要的是,使他有條件接觸并利用皇家豐富的藏書(shū),這就為他日后完成《漢書(shū)》提供了重要條件。
  班固在撰寫(xiě)光武一朝君臣事跡期問(wèn),顯露出卓越的才華,得到漢明帝的賞識。漢明帝鑒于班固具有獨力修撰漢史的宏愿,也希望通過(guò)班固進(jìn)一步宣揚“漢德”,特下詔,讓他繼續完成所著(zhù)史書(shū)。   班固從私撰《漢書(shū)》到受詔修史,是一個(gè)重大轉折,對于《漢書(shū)》的完成是一個(gè)有力的推動(dòng)。從此,班固不僅有了比較穩定的生活,有皇家圖書(shū)可資利用,而且有了明帝的這一旨意,使他著(zhù)史的合法性得到確認,再也不用擔驚受怕了。由于具備了這些條件,班固開(kāi)始全身一地投撰史的事業(yè)之中,撰史進(jìn)度大大加快。     

  文史大家

  賦頌東都
  東漢政權建立后,定都洛陽(yáng),至明帝時(shí),疏浚護城河、修繕城墻,以重整皇宮??墒?,關(guān)中上了年紀的士紳們仍懷戀西漢建都長(cháng)安的熱鬧場(chǎng)面,認為東漢建都洛陽(yáng)是錯誤的,希望朝廷遷回長(cháng)安。班固認為洛陽(yáng)更加適宜,不想遷都議論擾亂人心,于是作《兩都賦》,盛贊東都洛陽(yáng)規模建制之美,并從禮法的角度,歌頌光武帝遷都洛陽(yáng)、中興漢室的功績(jì),宣揚洛陽(yáng)建都的適宜性,以駁斥關(guān)中人士不切時(shí)宜的議論,澄清人們的模糊認識。  
  史論秦亡
  永平十七年(74年),漢明帝召集班固、賈逵、郗萌等人到皇宮云龍門(mén),討論《史記·秦始皇本紀》中司馬遷贊語(yǔ)有無(wú)不當之處,班固當庭指出一處錯誤,出宮后,班固為進(jìn)一步說(shuō)明自己對秦亡的認識,作史論《秦紀論》,揭示秦朝歷史走向滅亡的必然性。  
  堅定志向
  永平十八年(75年),漢明帝駕崩,其子劉炟即位,是為漢章帝。漢章帝對經(jīng)學(xué)文章同樣懷有很大興趣,因此班固更加受到器重,常常被照進(jìn)皇宮,與皇帝一起讀書(shū)。章帝每次外出巡守,總讓班固隨行,獻上詩(shī)詞歌賦助興。朝廷有大事,也讓班固列席,參與公卿大臣的討論。  
  班固雖然以知識淵博得到章帝重視,但念及父子兩代才華橫溢,卻不能名顯于世,自己年屆四十,仍不得升遷,他想起東方朔、揚雄曾在文章中抱怨沒(méi)能趕上蘇秦、張儀的時(shí)代,便提筆寫(xiě)成《答賓戲》一文。文章以問(wèn)答的形式,抒發(fā)了自己的苦悶和感慨,又從從正面反駁自己不該有的想法和抑郁,鼓勵自己堅定志向,按照既定目標奮斗不息。全文構思巧妙,格調高雅,說(shuō)理深刻誠懇。  
  章帝讀到后,更加贊賞班固的才華,也醒悟到班固長(cháng)久居下位不太合理,便提拔他為玄武司馬。  
  班固又在司馬相如《封禪》、揚雄《美新》的基礎上,作《典引》,述敘漢德。在文中,班固系統性地評價(jià)了“兩司馬”(司馬相如、司馬遷),該文主要以四句為主,形成后來(lái)四六句的雛形。  
  白虎通義
  建初四年(79年)十一月,議郎楊終指出,當時(shí)由于經(jīng)學(xué)流派的繁衍,解經(jīng)歧異很大,影響經(jīng)學(xué)的傳播和發(fā)展,建議應該像西漢宣帝召集石渠閣會(huì )議那樣,召集學(xué)者來(lái)講論五經(jīng),裁定經(jīng)義。  
  章帝采納了這個(gè)建議,下詔諸儒大會(huì )白虎觀(guān),講論五經(jīng)異同,以促進(jìn)儒家思想與讖緯神學(xué)緊密結合,會(huì )議歷時(shí)一個(gè)多月才結束。   班固以史官身份出席會(huì )議,并兼記錄。會(huì )后他按章帝的旨意,將會(huì )議記錄整理成《白虎通德論》(《白虎通義》)  集當時(shí)經(jīng)學(xué)之大成,使讖緯神學(xué)理論化、法典化。 
  終成漢書(shū)
  漢章帝建初七年(82年),班固基本上完成了《漢書(shū)》的撰著(zhù),自永平元年(58年)開(kāi)始,共計歷時(shí)二十五年,實(shí)現了父子兩代人的心愿。   全書(shū)記述從漢高祖開(kāi)始,到孝平王莽被殺,十二代帝王,二百三十年間的事跡,包括《春秋》考紀、表、志、傳共一百篇?!稘h書(shū)》頒出后,受到當朝重視,學(xué)者們爭相誦讀。  
   

  北征匈奴

  班固修《漢書(shū)》,曠日持久,雖然得到了皇帝和部分士人的賞識,然而也不過(guò)是做了個(gè)蘭臺令史、校書(shū)郎、玄武司馬之類(lèi)的小官。因此,班固也在等待時(shí)機,以求建功立業(yè)。北單于派遣使者來(lái)朝納貢,意欲和親,章帝訊問(wèn)眾官。班固分析兩漢時(shí)局,建議通使匈奴,以宣揚漢德(即《匈奴和親議》)。  
  章和二年 (88年),章帝卒,漢和帝即位,年僅十歲,竇太后臨朝,起用竇憲為侍中,掌控大權。竇憲專(zhuān)橫跋扈,無(wú)視朝廷法律。   后因刺殺齊殤王的兒子劉暢,事發(fā)被捕入獄,竇憲請求率軍北征匈奴以贖死罪。當時(shí)匈奴分南北兩部,南匈奴親漢,北匈奴反漢。正好南匈奴請求漢朝出兵討伐北匈奴。朝廷便任命竇憲為車(chē)騎將軍,以執金吾耿秉為副,發(fā)北軍五校﹑黎陽(yáng)﹑雍營(yíng)﹑緣邊十二郡騎士,及羌胡兵出塞。  
  永元元年(89年),班固年屆五十八歲,因遭母喪,辭官守孝在家。班氏家族向來(lái)有與邊疆事務(wù)打交道的經(jīng)驗,于是,班固也想通過(guò)邊境立功,獲取功名,以便施展才能。班固得知竇憲被任命為將軍,率大軍攻伐匈奴的消息,便決定投附竇憲,隨大軍北攻匈奴,被竇憲任為中護軍,參與軍中謀議。  
   

  燕然勒石

  竇憲與耿秉各率四千騎、南匈奴左谷蠡王師子率萬(wàn)騎從朔方雞鹿塞(今內蒙古磴口縣西北哈薩格峽谷口)出兵;南單于屯屠河率領(lǐng)萬(wàn)余騎從滿(mǎn)夷谷(今內蒙古自治區固陽(yáng)縣)出兵;度遼將軍鄧鴻和邊境地區歸附朝廷的羌胡八千騎、左賢王安國萬(wàn)騎從翩陽(yáng)塞(固陽(yáng)縣境)出兵。三路大軍在涿邪山(阿爾泰山東脈)會(huì )師。  
  竇憲命副校尉閻盤(pán)、司馬耿夔等率精兵一萬(wàn)多,與北單于在稽落山作戰,大破敵軍。敵眾潰散,單于逃走。竇憲整軍追擊,直到私渠比鞮海(烏布蘇諾爾湖)。此役,共斬殺名王以下將士一萬(wàn)三千多人,俘獲馬、牛、羊、駝百余萬(wàn)頭,來(lái)降者八十一部,前后二十多萬(wàn)人。竇憲、耿秉遂登燕然山(今蒙古境內杭愛(ài)山),去塞三千余里,刻石勒功,紀漢威德,令中護軍班固作銘。班固作《封燕然山銘》,其辭曰:“鑠王師兮征荒裔,剿兇虐兮截海外,夐其邈兮亙地界,封神丘兮建隆嵑,熙帝載兮振萬(wàn)世”,然后班師。   班竇兩家本有世交之誼,班固入竇憲幕府后,主持筆墨之事,與竇憲關(guān)系更為親密,便撰寫(xiě)《竇將軍北征頌》,對竇憲北征匈奴大加歌頌。  
  永元二年(公元90年),北匈奴單于派親王向竇憲通報,請求向漢稱(chēng)臣,并想入京朝見(jiàn)。竇憲上表請示后,派班固、梁諷帶領(lǐng)數百人出居延塞(今內蒙額濟納旗)迎接。這時(shí),南單于上書(shū)漢廷,建議乘機消滅北單于,然后南北匈奴合并歸漢。漢廷同意,于是,南單于大敗北單于,北單于受重傷逃走。班固等人走到私渠海,轉頭返回。   竇憲認為北單于勢力微弱,想乘機將其徹底消滅,次年,竇憲率軍精兵出擊,出塞五千里,進(jìn)攻金微山,大破北匈奴主力,斬首五千余級,俘虜北單于皇太后,北單于遁逃,不知去向,其國遂亡。  
   

  含冤被害

  班固從竇憲北征匈奴以后,進(jìn)入竇憲幕府。此時(shí)的竇憲,因為平定匈奴有功,威名大盛,心腹眾多,官員進(jìn)退都由他一人決定,朝臣震懾,望風(fēng)希旨。尚書(shū)仆射鄭壽、樂(lè )恢由于招致他的不滿(mǎn),被迫相繼自殺。  
  永元四年(公元92年),竇憲密謀叛亂,事發(fā)被革職,回到封地后被迫自殺。   班固與竇憲關(guān)系密切,因而受到株連,也被免職。   洛陽(yáng)令種兢對班固積有宿怨,   竇憲案發(fā)后,種兢借機羅織罪名,大加陷害。班固被捕入獄,同年死于獄中,年六十一歲。  
  和帝得知班固已死,下詔譴責種兢公報私仇的惡劣做法,并將害死班固的獄吏處死抵罪。  
   

  主要成就

  漢書(shū)

    《漢書(shū)》是繼《史記》之后中國古代又一部重要的史書(shū),開(kāi)創(chuàng )了紀傳體斷代史的新體例,與《史記》、《后漢書(shū)》、《三國志》并稱(chēng)為“前四史”。 全書(shū)記述了上起漢高祖元年(公元前206年),下至新朝王莽地皇四年(公元23年),共230年的史事?!稘h書(shū)》在構書(shū)體系上取得了重大突破,規矩法度清晰、體例整齊合理,更易使人效法,開(kāi)啟了官方修史的端緒。  
  《漢書(shū)》也是一部重要的文學(xué)作品,它是繼《史記》以后出現的又一部史傳文學(xué)典范之作,通過(guò)敘述西漢盛世各類(lèi)人物的事跡,全面地展現了西漢盛世的繁榮景象和時(shí)代精神風(fēng)貌,在敘事寫(xiě)人方面取得了重大成就。藝術(shù)特色上,《漢書(shū)》重視規矩繩墨,行文謹嚴有法,在平鋪直敘過(guò)程中寓含褒貶、預示吉兇,分寸掌握得非常準確,形成了和《史記》迥然有別的風(fēng)格。  
   

  地理學(xué)

  在正史中專(zhuān)列《地理志》是從班固的《漢書(shū)·地理志》開(kāi)始的,班固的地理觀(guān)及其《漢書(shū)·地理志》模式被后世的正史地理志、全國總志、地方志仿效,對中國古代地理學(xué)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響。同時(shí)班固也完成了首例沿革地理著(zhù)作,對后世沿革地理學(xué)的蓬勃發(fā)展起了促進(jìn)作用。此外,《漢書(shū)》還記載了當時(shí)大量的自然和人文地理資料,   尤其集中在其中的《地理志》以及《溝洫志》和《西域列傳》等篇目中,是研究漢代地理的珍貴材料。  
   

  目錄學(xué)

  《漢書(shū)·藝文志》考證了各學(xué)術(shù)別派的源流,著(zhù)錄了西漢時(shí)國家所收藏的各類(lèi)書(shū)籍,是我國現存最早的一部圖書(shū)目錄,在中國學(xué)術(shù)史上有極高的價(jià)值。它繼承了《七略》六分法的分類(lèi)體系,開(kāi)創(chuàng )了史志目錄這一體列,后世修史,必設“藝文”、“經(jīng)籍”類(lèi),對我國古典目錄學(xué)的發(fā)展有重要貢獻。  
   

  文學(xué)

  賦作
    除《漢書(shū)》外,班固還是一個(gè)出色的賦作家,他的創(chuàng )作活動(dòng)主要表現在身體力行地提倡散體大賦上,其代表作《兩都賦》, 是以都洛、都雍(即長(cháng)安)為題材的作品中規模宏大、別具特色、成就突出、 影響最大的一篇,開(kāi)創(chuàng )了京都賦的范例,直接影響了張衡《二京賦》以及左思《三都賦》的創(chuàng )作,被蕭統《文選》列為第一篇。
  在表現手法上,以往的散體大賦,都遵從“勸百諷一”的表現原則,《兩都賦》一改傳統表現方法中勸與諷篇幅相差懸殊的結構模式,其下篇《東都賦》通篇是諷喻、誘導,表現出較為進(jìn)步的京都觀(guān)。這是對賦的藝術(shù)表現和篇 章結構關(guān)系的重大突破,也推動(dòng)了漢代文學(xué)思想的發(fā)展。此外,班固為竇憲出征匈奴紀功而作的《封燕然山銘》,典重華美,歷來(lái)傳誦,并成為常用的典故。  

  詩(shī)歌
    班固是東漢較早創(chuàng )作五、七言詩(shī)的文人,他對這兩種新興詩(shī)體持認同態(tài)度, 并進(jìn)行了有益的嘗試。班固很大程度上是以史學(xué)家的筆法寫(xiě)五、七言詩(shī),都以敘事為主,寫(xiě)得質(zhì)實(shí)樸素。其五言詩(shī)《詠史》,雖“質(zhì)木無(wú)文”,   卻是現存最早完整的文人五言詩(shī),也是詩(shī)歌史上第一首真正意義上的詠史詩(shī),開(kāi)啟“詠史”這一詩(shī)題。  

  論小說(shuō)
    班固在《漢書(shū)·藝文志》,把小說(shuō)家列于諸子略十家的最后,諸子略共4324篇,小說(shuō)就占了1380篇,是篇數最多的一家,這是小說(shuō)見(jiàn)于史家著(zhù)錄的開(kāi)始。班固認為“小說(shuō)本是街談巷語(yǔ),由小說(shuō)家采集記錄,成為一家之言”,   明確地指出小說(shuō)起自民間傳說(shuō),這是史家和目錄學(xué)家對小說(shuō)所作的具有權威性的解釋和評價(jià),規范和影響著(zhù)后世對小說(shuō)的認知和寫(xiě)作,兩千年來(lái)發(fā)揮著(zhù)難以估量的功能價(jià)值。 
   

  主要作品

  班固著(zhù)作頗豐,除《漢書(shū)》和《白虎通義》外,還有《典引》、《應譏》及詩(shī)、賦、銘、誄、頌、書(shū)、文、記、論、議、六言等四十多篇,《隋書(shū)·經(jīng)籍志》有《班固集》17卷,已散佚。明·張溥輯有《班蘭臺集》,今人丁福保輯有《班孟堅集》。  
   

  人物評價(jià)

    張輔:世人論司馬遷班固才之優(yōu)劣,多以固為勝,余以為失,遷之著(zhù)述,辭約而事舉,敘三千年事唯五十萬(wàn)言;班固敘二百年事乃八十萬(wàn)言,煩省不同,不如遷一也。良史述事,善足以獎勸,惡足以監戒,人道之常。中流小事,亦無(wú)取焉,而班皆書(shū)之,不如二也。毀貶晁錯,傷忠臣之道,不如三也。遷既造創(chuàng ),固又因循,難易益不同矣。又遷為蘇秦、張儀、范雎、蔡澤作傳,逞辭流離,亦足以明其大才。故述辯士則辭藻華靡,敘實(shí)錄則隱核名檢,此所以遷稱(chēng)良史也。  

    范曄:①司馬遷、班固父子,其言史官載籍之作,大義粲然著(zhù)矣。議者咸稱(chēng)二子有良史之才。遷文直而事核,固文贍而事詳。”②“固傷遷博物洽聞,不能以智免極刑;然亦身陷大戮,智及之而不能守之。③二班懷文,裁成帝墳。比良遷、董,兼麗卿、云。彪識皇命,固迷世紛。  

    鐘嶸:孟堅才流,而老於掌故。觀(guān)其《詠史》,有感嘆之詞。  

    劉勰:班固、傅毅,文在伯仲。  

    傅玄:觀(guān)孟堅《漢書(shū)》,實(shí)命世之奇作。

    劉知幾:究西都之首末,窮劉氏之廢興,包舉一代,撰成一書(shū)。言皆精煉,事甚該密。  

    黃庭堅:每相聚輒讀前漢書(shū)數頁(yè),甚佳人胸中。久不用古人澆灌之,則塵俗生其間。照鏡,則面目可憎;對人,則語(yǔ)言無(wú)味。  

    羅璧:班固西漢書(shū),典雅詳整,無(wú)愧馬遷,后世有作,莫能及矣,固其良史之才乎。  

    凌約言:班孟堅才瞻而有體,程不識之部伍也。 

    王維楨:古今文章擅奇響者六家,孟堅之文以整而奇。  

    程頤:孟堅之文,情旨盡露于文字蹊徑之中。班氏文章,亦稱(chēng)博雅,但一覽之余,情詞俱盡。  

    章學(xué)誠:①史之良,首推遷、固;②整齊一代之書(shū),文贍事詳,要非后世史官所能及。  

    曾國藩:古人稱(chēng)立德、立功、立言為三不朽。立德最難,自周漢以后,罕見(jiàn)德傳者。立功如蕭、曹、房、杜、郭、李、韓、岳,立言如馬、班、韓、歐、李、杜、蘇、黃,古今曾有幾人?  

    蔡東藩:班固文人,黨附竇氏,始至殺身;獨班超能立功異域,終得封侯。大丈夫原應自?shī)^,安能久事筆硯間?觀(guān)于超之有志竟成,而固之無(wú)志可知,一榮一辱,優(yōu)劣判焉乃知人生處世,立志為先,慎毋媚世諧俗為也!  
   

  軼聞典故


  相關(guān)典故:文人相輕;不相伯仲、不分伯仲;下筆不休
  傅毅與班固都是東漢有名的文史學(xué)家,均為扶風(fēng)郡人,經(jīng)歷也極為相似,班固16歲時(shí)到京城洛陽(yáng)太學(xué)求學(xué),與傅毅成為同學(xué),一起在太學(xué)中嶄露頭角。永平五年(62年),班固遷為郎,典校秘書(shū),二人又在京城洛陽(yáng)相遇。  
  漢明帝時(shí)期,神雀群集,明帝要求百官作《神爵頌》,班固、傅毅獻賦,均得到了漢明帝的稱(chēng)贊,平分秋色。   在反對遷都長(cháng)安問(wèn)題上,班固作《兩都賦》,傅毅也作了《洛都賦》《反都賦》。漢章帝即位后,召傅毅為蘭臺令史,二人又成了同事。傅毅作《顯宗頌》十篇,顯于朝廷,   班固心中頗有不平,在給弟弟班超的信中譏諷傅毅“以能屬文為蘭臺令史,下筆不能自休”,引出了“文人相輕,自古而然”的千古話(huà)題。  
  漢和帝時(shí)期,竇憲任車(chē)騎將軍,請傅毅為主記室。不久,竇憲升大將軍,又以傅毅為司馬,班固為中護軍。至此,二人又成為同僚,均作《北征頌》歌頌竇憲北伐的功績(jì)。在幕府中,班固和傅毅受到了竇憲的重用,希望有朝一日成就功名。不久,傅毅去世,班固也在永元四年,因竇憲謀反案受株連,死在獄中。
  傅毅作為東漢的文史學(xué)家,為世人交口稱(chēng)譽(yù),與班固不相上下。王充在《論衡》中記載了當時(shí)人們的評價(jià):“是以蘭臺之史,班固、賈逵、楊終、傅毅之徒,名香文美。”三國時(shí)期,曹丕在《典論》中也說(shuō):“傅毅之于班固,伯仲之間耳。”  
   

   

   

  家族成員

  輩分 姓名 簡(jiǎn)介
  先祖 子文 春秋時(shí)期,楚國令尹  
  七世祖 班壹 秦始皇末年,避難于樓煩,以畜牧起家。  
  六世祖 班孺 俠士,為郡歌頌  
  五世祖 班長(cháng) 官至上谷郡守  
  高祖 班回 官至長(cháng)子縣令  
  曾祖 班況 舉孝廉為郎,漢成帝時(shí)為越騎校尉;遷家至昌陵  
  祖父輩 班稚(祖父) 漢哀帝時(shí)曾任廣平相,被王莽排擠而為延陵園郎  
  班伯 受儒學(xué),曾以“沈湎于酒”諫成帝,官至官至奉車(chē)都尉  
  班斿 博學(xué),官至右曹中郎將,與劉向一同校閱皇家秘書(shū)  
  班婕妤 漢成帝劉驁妃子,西漢著(zhù)名才女 
  父輩 班彪(父親) 史學(xué)家,曾在光武帝時(shí)徐縣令,晚年潛心修史,作《史記·后傳》六十余篇  
  班嗣 班斿之子,學(xué)習儒學(xué),崇尚老莊。
  平輩 班超 班固之弟,字仲升,官至西域都護、射聲校尉,封定遠侯。 
  班昭 班固之妹,一名姬,字惠班,史學(xué)家號曹大家。繼續修成《漢書(shū)》 
   

  墓葬


    班固墓位于陜西省寶雞市扶風(fēng)縣太白鄉浪店村,據明清時(shí)期的《扶風(fēng)縣志》記載,班固墓周?chē)袊鷫?,墓園內有石羊、華表、供案等。直到解放初期,該墓仍保有相當的規模。1956年,陜西省人民政府將其列為省級重點(diǎn)文物保護單位。在三年自然災害時(shí)期,因開(kāi)荒種地和建設需要,墓園圍墻被拆,園內的華表、石羊、供案也消失不見(jiàn),墓??s為一個(gè)小小的黃土包。1982年省政府發(fā)文重新確定了班固墓的保護范圍,墓冢外延30米。2007年,在班固墓左右發(fā)現盜洞并回填?,F班固墓的面積只有20平方米左右。 
   

中華地方志友情鏈接:淼眾科技

聯(lián)系我們?????? 提交建議??????網(wǎng)上商店

Copyright@2002-2016 www.qidian.com All Right Reserved版權所有 云南劍嘉文化信息傳播有限公司

滇B2-20080046 滇網(wǎng)文[2015]0081-031 新出網(wǎng)證(滇)字010 滇ICP備08017520號-1

請所有作者發(fā)布作品時(shí)務(wù)必遵守國家互聯(lián)網(wǎng)信息管理辦法規定,我們拒絕任何盜版作品,一經(jīng)發(fā)現,即作刪除!客服電話(huà):0871-65650853